AIS-SUPP-NB

1. Време за реакция на повикване – 4 часа
2.Повикванията се извършват през работното време на фирмата
- за делничен ден 9:30 до 18:00 часа.
- събота от 10:30 до 14:30 часа.
3.Време за извършване на ремонт на дефектирала техника – 24 часа след взимането й от клиента.
4.За ремонти, за които е необходимо време повече от 24ч. се доставя оборотна техника.
5.След заплащане на абонаментната такса се прилагат цените в колона “абонамент” посочени по-горе.
6.Абонаментен договор се сключва след пълен оглед и опис на устройствата.
  • ПараметриПреносим компютър
  • Наличностс поръчка
  • Цена с включен ДДС: 66.00 BGN