AIS-XSUPP-REMOTE

1. Време за реакция на повикване – 1 ч.
2. Време за извършване на ремонт на дефектирала техника – 12 ч.
3. За ремонти, за които е необходимо време повече от 24ч. се доставя оборотна техника.
4. След заплащане на абонаментната такса се прилагат цените в колона “абонамент” посочени по-горе.
5. Абонаментен договор се сключва след пълен оглед и опис на устройствата
  • ПараметриОтдалечена системан поддръжка 24х7
  • Наличностс поръчка
  • Цена с включен ДДС: 588.00 BGN