AIS-ESUPP-PRN

1. Време за реакция на повикване – 4 часа
2. Повикванията се извършват през работното време на фирмата - за делничен ден 9:30 до 18:00 часа.
3. Време за извършване на ремонт на дефектирала техника – 48 часа след взимането й от клиента.
4. За ремонти, за които е необходимо време повече от 48ч. се доставя оборотна техника.
5. След заплащане на абонаментната такса се прилагат цените в колона “абонамент” посочени по-горе.
6. Абонаментен договор се сключва след пълен оглед и опис на устройствата.
7. Посочените цени се прилагат при наличие на системен администратор или технически грамотно лице, което да може да се оправя с около 70% от случаите в които е нужна само консултация.
  • ПараметриПринтер
  • Наличностс поръчка
  • Цена с включен ДДС: 18.00 BGN