*Всички цени са в български лева и включват 20% ДДС.
ПРОДУКТОВ НОМЕР ОПИСАНИЕ ЦЕНА*
CBK212TCBK212T 21 Meter, standard cable Обадете ни се
CBK302TCBK302T 30 Meter, standard cable Обадете ни се
CBM102TCBM102T 10 Meter, mini-coaxial cable Обадете ни се
CBK152TCBK152T 15 Meter, standard cable Обадете ни се
  CBM180HCBM180H 1.8 Meter, mini-coaxial cable, for MNV & IMV, IUV series 11.53 BGN
  CBM180UHCBM180UH 1.8 Meter, mini-coaxial cable, for UNV & IUV series 13.49 BGN
CBM180TCBM180T 1.8 Meter, mini-coaxial cable 13.88 BGN
  CBM300HCBM300H 3 Meter, mini-coaxial cable, for MNV & IMV, IUV series 15.25 BGN
  CBM300UHCBM300UH 3 Meter, mini-coaxial cable, for UNV & IUV series 16.42 BGN
  CBM500UHCBM500UH 5 Meter, mini-coaxial cable, for UNV & IUV series 22.48 BGN
  CBM600HCBM600H 6 Meter, mini-coaxial cable, for MNV & IMV, IUV series 23.85 BGN
CBM600TCBM600T 6 Meter, mini-coaxial cable 27.18 BGN
  CBM102HCBM102H 10 Meter, mini-coaxial cable, for MNV & IMV, IUV series 27.37 BGN
CBL-SFF8087SB-06MCBL-SFF8087SB-06M - LSI00256 CBL-SFF8087SB-06M in individually sealed plastic bag 0.6m Mini-SAS (SFF8087) to Mini-SAS (SFF8087) cable with sideband 29.33 BGN
  CBL-SFF8087-05MCBL-SFF8087-05M 0.5m Mini-SAS (SFF-8087) to Mini-SAS (SFF-8087) 29.33 BGN
CBL-SFF8087-06MCBL-SFF8087-06M 0.6m Mini-SAS (SFF-8087) to Mini-SAS (SFF-8087) 29.33 BGN
  CBL-SFF8087OCF-05MCBL-SFF8087OCF-05M 0.5m Mini-SAS (SFF-8087) to SATA fanout, forward 29.33 BGN
CBL-SFF8087OCF-06MCBL-SFF8087OCF-06M 0.6m Mini-SAS (SFF-8087) to SATA fanout forward 29.33 BGN
  CBL-SFF8087OCF-10MCBL-SFF8087OCF-10M 1m Mini-SAS (SFF-8087) to SATA fanout, forward 29.33 BGN
CBL-SFF8087SB-08MCBL-SFF8087SB-08M - LSI00249 CBL-SFF8087SB-08M in individually sealed plastic bag 0.8m Mini-SAS (SFF8087) to Mini-SAS (SFF8087) cable with sideband 29.33 BGN
CBL-SFF8087SB-05MCBL-SFF8087SB-05M - LSI00255 CBL-SFF8087SB-05M in individually sealed plastic bag 0.5m Mini-SAS (SFF8087) to Mini-SAS (SFF8087) cable with sideband 29.33 BGN
  CBL-RA8643-04MCBL-RA8643-04M-LSI00413 0.4 metre cable, Right Angle SFF8643 to SFF8643 43.01 BGN
  CBL-SFF8643-06MCBL-SFF8643-06M-LSI0000403 0.6 metre cable, SFF8643 to SFF8643 43.01 BGN
  CBL-SFF8643-08MCBL-SFF8643-08M-LSI00404 0.8 metre cable, SFF8643 to SFF8643 43.01 BGN
  CBL-SFF8643-10MCBL-SFF8643-10M-LSI00405 1 metre cable, SFF8643 to SFF8643 43.01 BGN
  CBL-SFF8643-8087-0
6M
CBL-SFF8643-8087-06M-LSI00400 0.6 metre cable, SFF8643 to SFF8087 43.01 BGN
  CBL-RA8087SB-10MCBL-RA8087SB-10M - LSI00275 1m right-angle (SFF-8087) with sideband 43.01 BGN
  CBL-SFF8643-8087-0
8M
CBL-SFF8643-8087-08M-LSI00401 0.8 metre cable, SFF8643 to SFF8087 43.01 BGN
  CBL-SFF8643-8087-1
0M
CBL-SFF8643-8087-10M-LSI00402 1 metre cable, SFF8643 to SFF8087 43.01 BGN
  CBL-SFF8643-SATASB
-05M
CBL-SFF8643-SATASB-05M-LSI00409 0.5 metre cable, SFF8643 to X4 SATA 43.01 BGN
  CBL-SFF8643-SATASB
-06M
CBL-SFF8643-SATASB-06M-LSI00410 0.6 metre cable, SFF8643 to X4 SATA 43.01 BGN
  CBL-RA8087SATASB-1
0M
CBL-RA8087SATASB-10M - LSI00274 1m Mini-SAS (SFF-8087) to SATA fanout with sideband 43.01 BGN
  CBL-SFF8087SATASB-
10M
CBL-SFF8087SATASB-10M - LSI00258 1m Mini-SAS (SFF-8087) to SATA fanout with sideband 43.01 BGN
  CBL-SFF8643-SATASB
-10M
CBL-SFF8643-SATASB-10M-LSI00411 1 metre cable, SFF8643 to X4 SATA 43.01 BGN
  CBL-SFF8087-SATASB
-06M
CBL-SFF8087-SATASB-06M - LSI00259 0.6m Mini-SAS (SFF-8087) to SATA fanout with sideband 43.01 BGN
  CBL-RA8087-08MCBL-RA8087-08M - LSI00312 CBL-RA8087-08M 0.8m right angle (SFF 8087) to right angle (SFF 8087) 52.79 BGN
  CBL-RA8087-10MCBL-RA8087-10M - LSI00313 CBL-RA8087-10M 1.0m right angle (SFF 8087) to right angle (SFF 8087) 52.79 BGN
CBL-SFF8087-10MCBL-SFF8087-10M - LSI00314 CBL-SFF8087-10M 1.0m Mini-SAS (SFF 8087) to Mini-SAS (SFF 8087) 52.79 BGN
  CBL-SFF8643-SAS848
2SB-06M
CBL-SFF8643-SAS8482SB-06M-LSI00412 0.6 metre cable, SFF8643 to SFF8482 SAS w/power 52.79 BGN
CBL-SAS8087OCF-06MCBL-SAS8087OCF-06M 0.6m Mini-SAS (SFF8087) to x4 SFF-8482 with power 66.47 BGN
CBL-SFF8088SAS-10MCBL-SFF8088SAS-10M 1m Ext Mini-SAS (SFF-8088) to Mini-SAS (SFF-8088) 129.03 BGN
CBL-SFF8088SAS-20MCBL-SFF8088SAS-20M 2m Ext Mini-SAS (SFF-8088) to Mini-SAS (SFF-8088) 142.72 BGN
  CBL-SFF8644-8088-1
0M
CBL-SFF8644-8088-10M-LSI00336 1 metre cable, SFF8644 to SFF8088 211.14 BGN
  CBL-SFF8644-10MCBL-SFF8644-10M-LSI00339 1 metre cable, SFF8644 to SFF8644 224.83 BGN
  CBL-SFF8644-8088-2
0M
CBL-SFF8644-8088-20M-LSI00337 2 metre cable, SFF8644 to SFF8088 260.02 BGN
  CBL-SFF8644-20MCBL-SFF8644-20M-LSI00340 2 metre cable, SFF8644 to SFF8644 273.71 BGN
  CBL-SFF8644-8088-6
0M
CBL-SFF8644-8088-60M-LSI00338 6 metre cable, SFF8644 to SFF8088 508.31 BGN
  CBL-SFF8644-60MCBL-SFF8644-60M-LSI00341 6 metre cable, SFF8644 to SFF8644 523.95 BGN
  CBL-SFF8088ASAS-10
0M
CBL-SFF8088ASAS-100M - LSI00273 CBL-SFF8088ASAS-100M Cable - 10m SAS, Multi-lane external (SFF-8088), Active Cable Keying 787.88 BGN
  CBL-SFF8088ASAS-20
0M
CBL-SFF8088ASAS-200M - LSI00272 CBL-SFF8088ASAS-200M Cable - 20m SAS, Multi-lane external (SFF-8088), Active Cable Keying 1307.92 BGN